Om oss

Kanviva AB grundades 2011 och är beläget i Karlstad.

Vi utvecklar människor till delaktighet både i och utanför arbetsmarknaden.
Vår affärsidé är att göra det enkelt för arbetssökande att nå, få och behålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden.
Företaget bygger på många års erfarenhet av coachning och motivationsarbete med och för individer som ofrivilligt står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Kanvivametoden™, som har utvecklats ur vårt framgångsrika arbete med att stötta individer med funktionsnedsättning till avlönat arbete på den öppna arbetsmarknaden, kan med fördel användas av alla arbetssökande oavsett tidigare erfarenhet och bakgrund och fungerar lika bra för den som är helt ny på arbetsmarknaden som den som har varit med några år och behöver lite nya idéer.

Hos oss får individen träna upp de färdigheter man är bra på, nyttja sina starka sidor för att komma vidare, snarare än att slita med det som man kanske inte känner sig stimulerad att bearbeta. Genom att utnyttja dynamiken som uppstår när människor får egenmakt och förtroende skapas förutsättningar för att uppnå drömmar och mål.