Runar Skoglund

Runar Skoglund


Alla kan göra skillnad!

Min inspiration hämtar jag från människor jag möter. Kampen mot utanförskap är min drivkraft och energi.

När vi upplevs göra skillnad för varje enskild arbetssökande och arbetsgivare,
när bemötande, lyhördhet och engagemang gör mig stolt över att få vara delaktig,
då har vi gjort ett väl utfört arbete.

De senaste 25 åren har jag jobbat med arbetssökande och arbetsgivare både som anställd och som egen företagare. Större delen av den tiden har jag jobbat med arbetssökande som själva bedömt sig vara långt ifrån att kunna få ett jobb. Jag har aldrig träffat på någon som jag inte tror platsar någonstans på arbetsmarknaden.

Mina fritidsintressen utvecklas över tid. För tillfället får jag uppleva livet genom min 14-åriga dotters perspektiv så jag lär mig mycket om hästar och hästskötsel just nu.

E-post: runar.skoglund@kanviva.com
Mobil: 0702- 76 99 19

https://kanviva.com/wp-content/uploads/2015/08/Runar-Skoglund-presentation-1-600x512.jpg

Besöksadress

Östra Torggatan 10B
652 24 Karlstad