Stöd och Matchning

Stöd och matchning

Kort presentation:

Vad är ditt mål eller din dröm? Vilket är ditt favorit yrke? Om du inte riktigt vet så hjälps vi åt att ta reda på det. Därefter jobbar vi tillsammans för att nå ditt mål.
Vi på Kanviva jobbar för dig som individ och fokuserar på just dig och dina drömmar och mål.
Vi tror att det finns en plats för alla och hittar gärna just din plats tillsammans med dig. För alla har rätt till en framtid oavsett vart man befinner sig i livet. Vi jobbar med riktiga människor mot riktiga jobb, vi hjälper dig att nå få och behålla en plats på den öppna arbetsmarknaden eller den utbildning som just du vill ha.

Vad kan vi göra för dig?

* Med hjälp av motivation och Kanvivas metod hjälps vi åt att bryta din arbetslöshet.
* Vi fokuserar på dina drömmar och mål för att nå din arbetsplats eller utbildning.
* Vi erbjuder individuell handledning där vi fokuserar på dig.
* Vi har många års erfarenhet av att rikta personers vilja och styrkor mot den dolda arbetsmarknaden.
* Vi erbjuder dig möjlighet att kunna påverka din period hos oss på ett sätt som gör att du känner dig delaktig i allt som sker.
* Vi på Kanviva arbetar som ett team där alla hjälper varandra vid behov.

Metodik:

Vi har flera bitar i vår metodik men allt startar och utgår ifrån dig! Vad vill du, vad kan du? Är det svårt för dig att veta så hjälps vi åt med att ta fram en plan för dig.
Vi förklarar hur arbetsgivarna tänker och hur du ska agera och resonera för största chans till jobb.
Vi går igenom hur arbetsmarknaden fungerar ur ditt perspektiv. Varför kan man skicka massor med ansökningar och knappt få något svar? Varför får man bara nej när man spontant kontaktar en arbetsgivare? Och framför allt vad gör man åt det.
Vi har också stor vana att jobba tillsammans med arbetsgivarna för att kunna anpassa jobbet så att fungerar för både dig och arbetsgivaren. På fackspråk kan det kallas Supported Employment eller IPS.
Vi hjälper dig! Vi jobbar tillsammans!

Kompetens:

Samtliga Kanvivas handledare har lång erfarenhet att arbeta med människor som står eller har stått långt ifrån arbetsmarknaden.
Vi har också jobbat med flera positioner inom näringslivet där vi har anställt personal. Vi har egna erfarenheter av företagande och hur arbetsgivare tänker. Stor Internationell erfarenhet men också från såväl Arbetsförmedlingen som Kommunens Jobbcenter.

Fördjupade kunskaper:

Framför allt ligger våra kunskaper i förståelsen för din situation. Några av oss har egna erfarenheter av såväl arbetslöshet som utbrändhet. Vill du ta reda på vad vi gjorde för att bryta vår situation?

Kontakter:

Vi har genom åren skaffat oss ett utmärkt kontaktnät bland företag. I vissa fall är vi till och med en strategisk partner till företagen. Där partnerskapet är djupare än att bara hjälpa till vid rekrytering.

Språk:

Tjänsten kan även erbjudas på Engelska utan tolk.

Företagsinformation:

Kanviva AB är ett lokalt företag i Karlstad med mycket goda företagskontakter. Våra coacher har stor erfarenhet av att hjälpa till med att ordna jobb. Du kan läsa mer om företaget under fliken om oss. Kom gärna och besök oss i våra lokaler på Östra Torggatan 10B Karlstad.

Vid intresse kontakta oss på Kanviva, kom på ett besök eller prata med din arbetsförmedlare.