Sysselsättningsplatser (RESA)

Sysselsättningsplatser (RESA)

Hos oss på Kanviva finns ingen stor lokal där vi sysselsätter många människor. Med stöd av vår kunskap och erfarenhet hittar vi tillsammans rätt arbetsuppgifter och rätt arbetsplats för dig på någon av Karlstads 7000 företag, kanske bara några timmar per vecka till att börja med. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna komma igång och vi finns sedan med och utvecklas med dig och din arbetsplats så länge som du behöver vårt stöd. Metoden kallas Supported Employment och är ingenting som vi på Kanviva uppfunnit, men vi utvecklar den varje dag till något riktigt, riktigt bra.

Hur kommer du med?

Du kontaktar din handläggare på arbetsförmedlingen eller försäkringskassan och frågar om du uppfyller villkoren för att vara med i RESA. Om du beviljas en plats hos oss tar din handläggare kontakt med oss och bokar in en tid för ett möte tillsammans med dig.

Vad händer sedan?

Hos Kanviva möts du av en handledare som har till uppgift att stötta och hjälpa dig till en bra arbetsplats. När du och handledaren lärt känna varandra och ni är överens om vad som behöver göras kommer samarbetet att fortsätta ute på någon arbetsplats. Handledaren kommer hela tiden att finnas till hands för dig och ge dig det stöd du behöver.

Referenser:

Genom årens lopp har vi fått kontakt med många företag inom många olika branscher.
Även om det ofta gått lång tid sedan vårt uppdrag egentligen avslutades har vi fortfarande kontakt både med tidigare deltagare som nu fått anställning på sina arbetsplatser och deras arbetsledare/chefer, för vem vet när vi behöver deras hjälp igen?

Det är mycket troligt att medarbetaren på din nya arbetsplats är någon som gått igenom precis samma sak som det du gör nu.
Kanske kan du i framtiden hjälpa någon som kommer efter dig att finna sig tillrätta på en din arbetsplats.

Om du vill ha mer information är du mycket välkommen att höra av dig!

Kontakta oss