Tjänster

TJÄNSTER

Vi arbetar huvudsakligen med matchning, rekrytering och bemanning. Vi rustar också arbetssökande i studie- och yrkesval.

Utöver detta arbetar vi sedan många år tillbaka med boendestöd och daglig verksamhet inom LSS.

De flesta av våra kunder som är arbetssökande har kontakt med Arbetsförmedlingen men många kontaktar oss på egen hand och i mån av tid stöttar vi alla som ofrivilligt befinner sig utanför arbetsmarknaden till en plats i gemenskapen på en arbetsplats.

Vänligen kontakta oss för mer information.

Tack för visat intresse.